Avís Legal

A través del present avís, ATENTION informa als usuaris d'aquesta Web sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat de que decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a ATENTION les dades personals que els puguin ser sol·licitats.

ATENTION es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades segons el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si ATENTION introduís alguna modificació, el nou text seria publicat en aquest mateix lloc, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades de ATENTION vigent a cada moment. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s'accedeix al lloc.

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa als usuaris de l'existència de fitxers automatitzats en els quals s'emmagatzemen les dades que es recullen en els diferents formularis d'aquesta Web. Mitjançant l'enviament d'aquesta informació, l'usuari autoritza expressament a AENTION a tractar les seves dades personals, fins i tot aquells relatius a la salut, en la mesura que siguin necessaris per al compliment i manteniment de les relacions existents entre les parts.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar les dades en tots els camps d'un formulari. Si no se subministressin totes les dades considerades necessaris, que es destacaran AMB UN ASTERISC (*), ATENTION podrà no registrar a l'usuari (en el cas del formulari de registre d'usuaris) o no prestar-li un(us) determinat(s) servei(s) (en el cas d'un formulari per a un determinat servei). L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ATENTION o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Els fitxers automatitzats de dades són responsabilitat de ATENTION, i l'adreça actual de la qual és carrer Major, 13 , 08208 Sabadell (Barcelona), tret que explícitament s'indiqui un altre responsable per a un fitxer concret.

ATENTION recull i tracta les dades personals dels usuaris a través del seu web , amb la finalitat de gestionar la relació entre l'usuari, prestant els serveis oferts a través de les pàgina Web: www.atention.cat

*possibilitat de modificació:

Ens reservem a modificar sense previ avís i en qualsevol moment l'avís legal.