Beneficis

Qualitat de vida

TRANQUIL·LITAT: de disposar d'un equip de professionals per atendre a la vostra família.

AUTONOMIA: la persona decideix quin tipus d'atenció vol rebre.

CONTINUAR A CASA: tenint ateses totes les necessitats d'atenció personal i de cura de l'entorn.

Atentíon incorpora en els seus serveis els següents elements diferencials:

VALORACIÓ SOCIOSANITÀRIA: al domicili abans d'iniciar el servei proposem la millor solució tenint en compte tots els recursos disponibles i la màxima relació cost-qualitat.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI: els nostres coordinadors s'encarreguen de fer el seguiment periòdic de la bona marxa del servei i proposta contínua de millores davant l'evolució de cada cas.

PROFESSIONALS FORMATS I MOTIVATS: La seva contractació es realitza seguint criteris d'experiència, formació i confiança.

Atentíon realitza un seguiment continu de tots els seus professionals.