Atention.cat

"La amplitud de serveis que ofereix Atention cobreixen totes les necessitats assistencials d'una persona amb: dependència domiciliària sigui temporal o crònica"